Unblock Ball

Unblock Ball
game

Unblock Ball Mania-Slide Puzzle เกมต่อเส้นทางในการวิ่งของลูกบอล

เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เป็นเกมที่อยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่ยากเกินไปและก็ไม่ง่ายเกินไปเช่นกัน เกมนี้ผู้เล่นต้องใช้ไหวพลิบในการเล่น เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ เกม Unblock Ball Mania-Slide Puzzle ในการเล่นเกมนี้จะมีทางเดินของลูกบอลที่ผู้เล่นต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกบอลสามารถเก็บดาวในเกมให้ครบและส่งลูกบอลให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งในการเล่นเกม Unblock Ball Mania-Slide Puzzle ผู้เล่นต้องสามารถมองเส้นทางในการเล่นให้ออกว่า ควรที่จะวางเส้นทางอย่างไรให้ลูกบอลสามารถไปถึงจุดหมาย ซึ่งในการเล่นเกมนี้ช่วงแรก ๆ จะสามารถเล่นได้อย่างง่าย ๆ ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนัก แต่เมื่อได้ลองเล่นไปด่านที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งเพิ่มความยากในการเล่นมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งเล่นยิ่งเพิ่มความท้าทายในการเล่นอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอน ความน่าสนใจในการเล่นเกม Unblock Ball Mania-Slide Puzzle สำหรับความน่าสนในใจการเล่นเกม Unblock Ball Mania-Slide Puzzle ในการเล่นเกมนี้บอกเลยว่า ผู้เล่นไม่สามารถประมาทในการเล่นอย่างเด็ดขาด เพราะหากประมาทในการเล่นก็อาจทำให้ลูกบอลไม่สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายที่เกมได้วางไว้อย่างแน่นอน ซึ่งในการเล่นเกมนี้จะมีผู้เล่นอยู่สองรูปแบบ รู้แบบแรกก็คือ ผู้เล่นที่มีความเอาจริงเอาจังและต้องการที่จะชนะในการเล่นเกมนี้ให้ได้ สำหรับผู้เล่นรูปแบบที่สองก็คือ ผู้เล่นที่เล่นในรูปแบบชิว ๆ ไม่คิดอะไรมากในการเล่น เพียงกดคลิกในเส้นทางไปเรื่อย ๆ แก้ไขสถานการณ์ในการเล่นไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีความกดดันในการเล่นใด ๆ ทั้งสิ้น […]

Read More